Kto sme

Asociácia výrobcov elektriny zo Slnka (AVES) je nezisková organizácia, ktorá združuje prevádzkovateľov stredne veľkých a veľkých fotovoltických elektrární s inštalovaným výkonom nad 100 kWp. K začiatku roku 2016 dosiahol kumulatívny inštalovaný výkon všetkých fotovoltických elektrární vlastnených a / resp. prevádzkovaných členmi AVES-u na území Slovenska hodnotu 113,67 MWp.

Cieľom asociácie je nielen ex post reagovať na retroaktívne zásahy do legislatívneho prostredia, ktoré priamo aj nepriamo ovplyvňuje prevádzku zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie, ale aj proaktívne a kvalifikovane prispievať k tvorbe príslušných legislatívnych noriem a k formovaniu celkového rámca modernej a trvaloudržateľnej slovenskej elektroenergetiky.

Aktuality