Kategórie
Zo zahraničia

2,3 GW: Krajina veterných mlynov sa mení na obrovskú slnečnú elektráreň

Holandská vláda oznámila, že schválila nový program pod názvom „Stimulering Duurzame Energieproductie“ (SDE), ktorý podporí výstavbu solárnych elektrární a ďalších OZE s inštalovaným výkonom väčším než 15 kW. Holandsko tak podporí viac než 4 380 projektov s celkovou kapacitou 2 353 MW v prvom kole programu SDE.

Nový fotovoltický boom 

Holandsko patrí v posledných 3 rokoch k najrýchlejšie rastúcim fotovoltickým trhom v Európe. Na konci roka 2016 tu dosiahla celková inštalovaná kapacita vo fotovoltike viac než 2 GW.

V rámci programu SDE väčšina nových projektov (73 %) pripadne na fotovoltické elektrárne (FVE). Vďaka klesajúcim investičným nákladom na nové FVE však podpora dosiahne iba 49 % celkových prostriedkov. Ďalšia alokácia podpory pripadne na veterné elektrárne (20 % celkovej kapacity), na ktorých podporu pripadne 38 % finančných zdrojov z podpory programu SDE.

Celkovo sa na podporu nových solárnych elektrární v rámci programu SDE uvoľní 2,86 miliardy eur, zatiaľ čo na nové veterné elektrárne to bude 2,2 miliardy eur. Celková výška podpory dosiahla 5,83 miliárd eur v rámci prvého kola podpory SDE.

Minister hospodárstva Holandska Henk Kemp zdôvodnil pozitívny výsledok navrhnutej podpory pre fotovoltické elektrárne ako dôsledok klesajúcich nákladov na fotovoltické technológie počas posledných niekoľkých rokov.

Dotácie na 12 až 15 rokov

Prvé kolo dotačného programu SDE sa uskutočnilo v marci 2017. Celkovo boli pre fotovoltické elektrárne navrhnuté 3 tarify s podporou vo výške 0,090 eur/kWh, 0,110 eur /kWh a 0,125 eur /kWh.

Dotácie sa poskytujú na 8, 12 alebo 15 rokov v závislosti od trvania osvitu pre danú technológiu. Program dotácií SDE slúži ako kompenzácia rozdielu medzi trhovou cenou elektriny a nákladovou cenou na inštaláciu obnoviteľného zdroja energie. Nová podpora je určená pre zdroje s inštalovaným výkonom väčším než 15 kWp.

Na jeseň tohto roka sa má otvoriť druhé kolo podpory SDE v tomto roku. Celkovo bude k dispozícii 6 miliárd eur. V roku 2016 sa vďaka programu SDE postavilo v Holandsku viac než 600 MW nových solárnych zdrojov, ktoré sa pripojili do siete až v tomto roku.

Nové dve kolá programu SDE, ktoré sa uskutočnia tento rok, tak môžu „krajinu veterných mlynov“ premeniť v nasledujúcich 2 rokoch na „obrovskú solárnu elektráreň“.

Celý článok