Kategórie
Z domova

Ako správne použiť termokamery na testovanie fotovoltických panelov?

V súčasnosti sa fotovoltické systémy tešia veľkému záujmu potenciálnych investorov, ktorí plánujú predovšetkým výstavbu malých domácich elektrárni. Vzhľadom na to, že ceny technológií klesajú a pre inštalácie týchto typov môžeme získať štátne dotácie, môžeme aj naďalej očakávať zvyšovanie inštalácií s obnoviteľnou energiou.

Prevencia hotspotov

Fotovoltické elektrárne musia byť bez ohľadu na ich veľkosť pravidelne kontrolované, aby sa udržala efektivita a spoľahlivosť výroby elektrickej energie. Udržiavanie fotovoltickej elektrárne v dobrom technickom stave, ktorý zaručuje najefektívnejšiu prevádzku, sa môže stať novou prioritou prevádzkovateľov aj kvôli plánovanému zavedeniu aukčného systému zákonodarcom.

V tomto článku opíšeme skúsenosti spojené s použitím termokamier Fluke na testovanie fotovoltických polí. Fotovoltické panely, rovnako ako ostatné časti inštalácie, ako je pripojenie rozvádzačov alebo meniče napätia, sú vystavené drsným poveternostným podmienkam.

Termovízia je jednou z možností, ktorú je možné použiť na testovanie fotovoltických panelov. Meranie rozloženia teploty jednotlivých fotovoltických článkov umožňuje zistiť poškodenie kremíkových dosiek, ktorých teplota je podstatne vyššia než teplota dosiek, ktoré pracujú správne.

Takzvané horúce časti sú spôsobené poškodením, ktoré nastalo počas výrobného procesu alebo prevádzky alebo poškodením, ktoré nastalo kvôli toku spätného prúdu cez tienené fotovoltické články. Takéto horúce časti zhoršujú efektivitu prevádzky celého fotovoltického panela alebo môžu v extrémnom prípade viesť k vznieteniu modulu (teplota horúcich častí môže dosahovať až 250 °C). Straty spôsobené horúcou časťou na fotovoltickom paneli sa odhadujú medzi 5 – 25 %.

Celý článok