Kategórie
Zo zahraničia

Aktuálne: Vyplatí sa investovať do čistenia solárnych

Od apríla tohto roka prebieha v Nemecku unikátna štúdia testovania efektivity čistenia povrchu solárnych panelov. Testovanie prebieha na vybranej vzorke fotovoltických elektrární (FVE), ktoré sú umiestnené po celom území Nemecka. Ako sa zmenila výťažnosť sledovaných elektrární po začatí čistenia panelov?

Na štúdii spolupracuje česká firma nanosun s.r.o. a jej oddelenie Nanocleansolar.com v spolupráci s najväčšou nemeckou on-line platformou pre predaj/nákup FVE a ich správu Milk the Sun GmbH a spoločnosťou MeteoControl GmbH, expertom na monitoring FVE.

Opis štúdie

S ohľadom na relevantnosť štúdie efektivity čistenia povrchu solárnych panelov bola na testovanie vybraná vzorka celkovo 17 veľkých pozemných FVE po celom Nemecku. Všetky vybrané FVE neboli od svojho prvotného uvedenia do prevádzky v rokoch 2007 až 2013 ešte nikdy čistené.

V rámci štúdie boli testované 3 typy panelov, a to polykryštalické, monokryštalické a tenkostenné s orientáciou na juh a tiež na východ/západ. Na každej elektrárni bol vyčistený string veľkosti 30 kW. Jeho výkon bol potom v priebehu testovacieho obdobia (apríl – október 2017) porovnávaný s výkonom zvyšku elektrárne.

Čistenie fotovoltických panelov robili skúsení technici spoločnosti Nanocleansolar, ktorá je ako jediná v ČR držiteľom certifikátu OQS podliehajúcemu medzinárodným štandardom kvality ISO 9001.

Štúdia prebiehala v spolupráci s nemeckou platformou MilkTheSun, ktorá sa zaoberá správou a predajom FVE po celom svete. Samotné meranie výkonu robila spoločnosť Meteocontrol, ktorá má s obnoviteľnými zdrojmi viac ako štyridsaťročné skúsenosti a je jednotkou vo svojom odbore.

Čo priniesli prvé výsledky štúdie?

Čistenie fotovoltických panelov v rámci štúdie v Nemecku bolo vykonané bez použitia akýchkoľvek chemických prostriedkov, iba pomocou rotačnej kefy a demineralizovanej vody.

Redakcia nášho portálu má k dispozícii prvé výsledky štúdie. Z priebežných výsledkov štúdie vyplýva, že pravidelné čistenie panelov má preukázateľný prínos na zvýšenie výťažnosti FVE, čo tiež odporúčajú výrobcovia panelov.

Už v prvých mesiacoch po čistení panelov došlo k zvýšeniu výkonu vo väčšine elektrární, v niektorých až o päť percent. Toto zachytáva ukážky nameraných hodnôt pri jednej z testovaných FVE (pozrite vyššie).

Návratnosť investície na vyčistenie elektrárne v našich podmienkach je možné spočítať pomerne jednoducho. Ak budeme uvažovať o elektrárni s inštalovaným výkonom 500 kW, ktorá bola uvedená do prevádzky pred rokom 2010, výkupná cena za 1 kWh predstavuje podľa ERÚ 13,96 Kč. Ak budeme predpokladať, že výkonnosť elektrárne vzrastie po čistení o 3 % (slabé znečistenie), investícia do vyčistenia takejto elektrárne sa vráti už počas dvoch mesiacov.

V prípade silne znečistených FVE, napríklad v priemyselných oblastiach, v ktorých dochádza k zvýšeniu výkonu aj v desiatkach percent, môže byť návratnosť investície do čistenia rádovo niekoľko týždňov.

Celý článok