Kategórie
Dokumenty na stiahnutie ÚRSO

Zoznam identifikovaných bariér z pohľadu členov AVES-u a prevádzkovateľov FVE s inštalovaným výkonom nad 100 kWp v súvislosti s navrhovanou zmenou systému podpory výroby elektrickej energie z OZE a KVET (predĺženie doby podpory a / resp. “repowering”), zaslané na ÚRSO a prediskutované s vedením ÚRSO dňa 19.01.2021

Zoznam identifikovaných bariér z pohľadu členov AVES-u a prevádzkovateľov FVE s inštalovaným výkonom nad 100 kWp v súvislosti s navrhovanou zmenou systému podpory výroby elektrickej energie z OZE a KVET (predĺženie doby podpory a / resp. “repowering”), zaslané na ÚRSO a prediskutované s vedením ÚRSO dňa 19.01.2021 Stiahnuť