Kategórie
Z domova

ZSDIS začala vyhodnocovať a fakturovať prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pri výrobe elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, začala od 01.01.2017 vyhodnocovať prekročenie MRK na odovzdávacom mieste bez uplatňovania tarify za prekročenie MRK a od 01.07.2017 je tarifa za prekročenie MRK na odovzdávacom mieste fakturovaná.

V zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0016/2017/E, zo dňa 25.11.2016, časti A článku I. písm. q bod. 8 ak výrobca elektriny pri výrobe elektriny prekročí hodnotu MRK, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený fakturovať poplatok za prekročenie MRK v rozsahu a spôsobom uvedeným v podmienkach tohto rozhodnutia. V prípade neuhradenia poplatku za prekročenie hodnoty MRK, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený výrobcovi elektriny prerušiť distribúciu elektriny podľa zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Keďže služby v tejto oblasti spoločnosť ANDIS ponúka už roky množstvu fotovoltaických, bioplynových, veterných, vodných elektrární aj miestnych distribučných spoločností, na podobné situácie je vždy pripravený a má pre Vás riešenie.

Spomenutá situácia je ďalší dôvod, prečo je výhodné monitorovať výrobu a spotrebu elektrickej energie systémom M.E.D. a efektívne využiť jednu z jeho funkcií – operatívne upozornenia na neželané stavy. O prekročení MRK tak budete informovaní a budete môcť prijať opatrenia, aby sa situácia nezhoršila resp. neopakovala. Vďaka podrobným reportom zo systému M.E.D. navyše budete vedieť lepšie analyzovať dôvody, prečo k prekročeniu MRK došlo.

Samozrejme, systém M.E.D. toho dokáže omnoho viac, v prvom rade hlavne automatizovať posielanie údajov o výrobe a spotrebe elektrickej energie do spoločnosti OKTE.

Ak Vás systém M.E.D. zaujal, neváhajte a ozvite sa. Viac informácií sa dozviete na webe www.e-metering.sk

Zdroj: solarnenovinky.sk

Kategórie
Z domova

Výmena distribučného elektromera môže ohroziť automatizované posielanie údajov do OKTE. Máme riešenie!

Spomenutá situácia platí pre celé Slovensko, aktuálne sa ale týka hlavne Stredného Slovenska, kde spoločnosť SSE-D pristupuje k výmene svojich distribučných elektromerov za nový typ Iskraemeco MT880.

Je možné, že tento nový elektromer Vaše súčasné zariadenie resp. poskytovateľ služieb nebude vedieť diaľkovo odčítavať, čo by znemožnilo plnenie Vašich zákonných povinností. Keďže služby v tejto oblasti spoločnosť ANDIS ponúka už roky množstvu fotovoltaických elektrární, na podobné situácie sme vždy pripravení a máme pre Vás riešenie.

Naše zariadenie ACM14-RG v prevedení GPRS aj Ethernet preverené štátnou skúšobňou, dokáže odčítavať údaje zo všetkých typov distribučných elektromerov a neustále pridávame podporu ďalších. Podobne ako v prípade modelu Iskraemeco MT880, kde SSE-D naše zariadenie ACM14-RG dokonca uvádza ako vzorové vo svojom oficiálnom návode, ako tieto nové elektromery diaľkovo odčítavať.

Vieme teda zaistiť plnú funkčnosť posielania údajov do OKTE aj po výmene distribučného elektromera a ponúknuť komplexné riešenie pre výrobcov elektriny z OZE aj pre MDS prostredníctvom nášho systému M.E.D.

Ak Vás táto ponuka zaujala, neváhajte a kontaktujte nás. Detailnejšie informácie o našom systéme M.E.D. a službách nájdete na webe www.e-metering.sk

Celý článok

Kategórie
Z domova

Zelená domácnostiam: Aktualizovaný harmonogram, na jeseň budú vyhlásené 3 kolá

O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať tento rok ešte 4-krát. Stanovené sú už aj presné termíny troch jesenných kôl. Uviedla to generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Zhruba 12 tisíc nových zariadení

Najbližšie 14. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude v súlade so zverejnenými osobitnými podmienkami otvorené 8. augusta 2017 o 15. h. Ďalšie kolá s rovnakým zameraním budú podľa doplneného harmonogramu vyhlásené 19. septembra a 17. októbra. Kolo určené pre zariadenia na výrobu elektriny je naplánované na 10. októbra. Celkom tak budú tento rok ešte vydané poukážky za 5,3 miliónov €.

Od spustenia projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia poukážky v celkovej hodnote viac ako 16,8 miliónov €. Ďalšie za vyše 6 miliónov € už majú domácnosti k dispozícii. „Spolu by tak ku koncu roka 2017 mohlo byť vďaka projektu nainštalovaných približne 12-tisíc zariadení. Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov € budú k dispozícii v roku 2018,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Celkom dvanásť kôl tento rok

Tento rok tak bude vyhlásených celkom dvanásť kôl. Práve vyhlasovanie kôl častejšie s menšími čiastkami umožňuje vydávať, ale aj priebežne kontrolovať a preplácať väčšie množstvo žiadostí ako vlani. Vo všetkých tohtoročných kolách sú na inštaláciu zariadení a zaslanie žiadostí o preplatenie tri mesiace. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky odovzdať zhotoviteľom, ktorí ich zarezervujú v elektronickom systéme.

„Nové termíny boli stanovené s ohľadom na to, aby bolo možné priebežne vybavovať väčšie množstvo žiadostí o preplatenie k poukážkam vydaným na jar, a zároveň, aby termíny odovzdávania podkladov neboli počas sviatkov v zimných mesiacoch,“ vysvetlil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

SIEA naďalej dôrazne odporúča, aby sa domácnosti ešte pred vyplnením žiadosti o poukážku svoju investíciu vopred konzultovali so zhotoviteľmi. Zaujímať by sa mali o to, či je zariadenie pre nich vhodné, či bude v termíne stanovenom na inštaláciu k dispozícii a aké povinnosti im pri uvedení do prevádzky vznikajú. Aktuálne si môžu vybrať z vyše 3 100 zariadení. Keďže žiadosti o zapísanie do zoznamu oprávnených zariadení je možné podávať od roku 2015, môže sa stať, že niektoré zo zariadení uvedených v zozname nie sú na Slovensku k dispozícii. Pri inštaláciách, ku ktorým boli poukážky už preplatené, bolo zatiaľ využitých približne 700 jednotlivých typov zaregistrovaných zariadení.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Záujem o zariadenia OZE neutícha, peňazí je zatiaľ dosť

Inštalácia zariadení na využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie) s využitím poukážok od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) ukázala, že medzi obyvateľmi je enormný záujem o podporované zariadenia. Vyplýva to jednoznačne z toho, že poukážky zlacňujú tieto zariadenia o 30 až o 50 %, čím sa stávajú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky veľmi zaujímavými.

Kúpa dotovaných zariadení je výhodnejšou investíciou než akékoľvek sporenie. Dotácie nielenže znižujú návratnosť investícií do OZE až na polovicu, ale po ich zaplatení má zákazník v ďalšom období značne zníženú energetickú náročnosť domácnosti.

Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov a zároveň aj predajcu fotovoltických zostáv, firmy THERMO|SOLAR Žiar, hovorí: „Projekt Zelená domácnostiam dokázal, že ekonomická motivácia zákazníkov je jednoznačne najúčinnejšia. Samotná existencia poukážok rozvírila dlhoročne stojaté vody predaja zariadení na využívanie OZE. Slovensko má s tým už druhú skúsenosť, keď predchádzajúce historicky prvé zavedenie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, v období apríl 2009 až október 2011, sa jednoznačne osvedčilo, aj keď sa vtedy vyčerpalo iba cca 6,5 mil. EUR. Po zastavení dotácií však nastal prepad predaja dovtedy dotovaných systémov, prehĺbenie zaostávania SR za ostatnými krajinami, ako aj neplnenie záväzkov voči EU. Tieto slovenské skúsenosti, spolu so skúsenosťami z Nemecka, ktoré je svetovým lídrom vo využívaní OZE ukazujú, že zmeny v dotačnej politike, prípadne ich výpadky, majú na trh horší vplyv ako keby dotácie neboli vôbec.“

Gottas zároveň dodáva, že bude potrebné včas prijať rozhodnutie o tom, ako ďalej po vyčerpaní prostriedkov z projektu Zelená domácnostiam, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Novinka: Na trh prichádza nová generácia integrovaných fotovoltických panelov (BIPV) s progresívnou návratnosťou

Spoločnosť Onyx Solar vyrába vysokokvalitné priehľadné či farebné fotovoltické sklo, ktoré sa používa ako súčasť panelov integrovaných do plášťov budov či striech (BIPV). Ako novinku Onyx Solar ponúka zákazníkom možnosť až 85 % prefinancovania celej investície s poistením, a to všetko za veľmi výhodných podmienok.

Onyx Solar je v súčasnosti zavedený vo viac ako 60 projektoch na 5 kontinentoch sveta, z ktorých mnohé dostali prestížnu energetickú cenu LEEDS Platinum. Túto technológiu na výrobu šetrnej energie využívajú spoločnosti, ako je Apple, Samsung, Coca-Cola, Pfizer, Novartis a ďalšie. Na slovenskom trhu zastupuje Onyx Solar spoločnosť EKOTECHNIK Czech.

Čo ponúka technológia Onyx Solar?

Onyx Solar je unikátny systém fotovoltického skla, ktoré je integrované vo forme panelov do plášťov budov a striech (tzv. BIPV riešenie). Vďaka špičkovej technológii fotovoltického skla Onyx Solar získate nielen zdroj šetrnej solárnej energie, ale tiež celý rad ďalších výhod, najmä tepelne technických úžitkových vlastností.

BIPV riešenie od Onyx Solar možno spojiť s pridaním dvoj- či trojskiel ako kompletné okná, inštalovať na fasádach, svetlíkoch, strešných oknách, balkónoch alebo tiež v podlahe budov či na chodníkoch. Táto technológia dokáže odfiltrovať až 99 % ultrafialového (UV) žiarenia, 95 % infračerveného (IR) žiarenia a tiež výrazne vylepšiť tepelné a akustické vlastnosti plášťa budov.

Okrem ekologickej výroby energie Onyx Solar poskytuje budovám tepelnú a akustickú izoláciu. Riešenie umožňuje tiež reguláciu množstva slnečného žiarenia (svetla) v závislosti od použitej konštrukcie. Vďaka kombinácii aktívnych a pasívnych vlastností Onyx Solar je možné znížiť náklady na energetickú náročnosť budov aj o viac než 50 %.

Navyše, použité sklo pomáha udržiavať optimálnu vnútornú teplotu, čo vedie k významným úsporám energie na vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu (HVAC), a tým aj k zníženiu uhlíkovej stopy. Onyx Solar predstavuje plne integrovateľnú a kompatibilnú technológiu takmer s akýmkoľvek stavebným materiálom.
Návratnosť a financovanie

Podľa vyhlásenia výrobcu umožňuje BIPV riešenie dosiahnutie veľmi rýchlej návratnosti vlastnej investície. Vďaka jedinečnej technológii predstavujú náklady na výrobu solárnej energie len 0,01 USD/kWh.

Onyx Solar ponúka zákazníkom možnosť zaobstarať celé riešenie pomocou preferenčného exportného financovania vrátane poistenia. Na obstaranie investície možno získať úver vo výške 85 % z celej investície so splatnosťou 5 – 12 rokov. Náklady na splácanie investície možno kompenzovať pomocou úspor za vyrobenú energiu a za zateplenie.

Onyx Solar ponúka investorom výhodnú úrokovú sadzbu (CIRR), ktorá je pohyblivá (6 mesiacov ERURIBOR alebo LIBOR + rezerva). Ide o preferenčnú úrokovú sadzbu oproti štandardným sadzbám v krajine dovozcu. Na investíciu je potrebná nízka zálohová platba (15 % hodnoty kontraktu) a dodávateľ nepožaduje interné úverové limity.

Onyx Solar vyvinul špeciálny on-line nástroj na www.onyxsolar.com a aplikáciu pre smartfóny, ktoré komukoľvek umožňujú vypočítať hodnotu U tepelnej vodivosti systému s fotovoltickým sklom, ktorá je nižšia než 0,74 W/m2K (0,13 BTU/hft2 ºF). Táto hodnota je dôležitá, lebo určuje množstvo tepla, ktoré môže byť prenášané systémom FV skla. V konečnom dôsledku priamo súvisí s energetickou účinnosťou. Nižšia hodnota U znamená vyššiu tepelnú izoláciu, a teda vyššiu účinnosť.

Na výpočet hodnoty U potrebujete poznať konfiguráciu skla, ako je počet a hrúbka jednotlivých sklenených tabúľ tvoriacich zostavu skla. Takisto je nutná informácia o prípadných medzerách a polymérových fóliách, ak má byť sklo napríklad laminované.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Ako uspieť v skrátených kolách prideľovania poukážok na OZE?

Aprílové 7. kolo prideľovania poukážok na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov netrvalo ani 6 minút. Získalo v ňom poukážky v hodnote 1 mil. EUR spolu 339 domácností, z toho iba 55 na systémy bez využitia elektrických akumulátorov.

Tri mesiace na využitie a podanie žiadostí o preplatenie  poukážok  

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozornila na to, že neustále pretrváva záujem zo strany domácností o poukážky na využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie) a tak kolá s menšími alokáciami môžu trvať krátko. Na druhej strane sa v tomto roku podľa zverejneného harmonogramu SIEA výrazne skrátil čas medzi jednotlivými kolami.

Naďalej platí, že domácnosti do 30 dní od vydania poukážok na kúpu a inštaláciu zariadení na využívanie OZE ich musia odovzdať spolu s podpísanými zmluvami zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace. Z projektu Zelená domácnostiam s celkovým rozpočtom 45 mil. eur bolo doteraz preplatených vyše 5 500 poukážok za viac ako 12 mil. eur. Ďalšie poukážky v hodnote takmer 6 mil. eur už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Ako správne použiť termokamery na testovanie fotovoltických panelov?

V súčasnosti sa fotovoltické systémy tešia veľkému záujmu potenciálnych investorov, ktorí plánujú predovšetkým výstavbu malých domácich elektrárni. Vzhľadom na to, že ceny technológií klesajú a pre inštalácie týchto typov môžeme získať štátne dotácie, môžeme aj naďalej očakávať zvyšovanie inštalácií s obnoviteľnou energiou.

Prevencia hotspotov

Fotovoltické elektrárne musia byť bez ohľadu na ich veľkosť pravidelne kontrolované, aby sa udržala efektivita a spoľahlivosť výroby elektrickej energie. Udržiavanie fotovoltickej elektrárne v dobrom technickom stave, ktorý zaručuje najefektívnejšiu prevádzku, sa môže stať novou prioritou prevádzkovateľov aj kvôli plánovanému zavedeniu aukčného systému zákonodarcom.

V tomto článku opíšeme skúsenosti spojené s použitím termokamier Fluke na testovanie fotovoltických polí. Fotovoltické panely, rovnako ako ostatné časti inštalácie, ako je pripojenie rozvádzačov alebo meniče napätia, sú vystavené drsným poveternostným podmienkam.

Termovízia je jednou z možností, ktorú je možné použiť na testovanie fotovoltických panelov. Meranie rozloženia teploty jednotlivých fotovoltických článkov umožňuje zistiť poškodenie kremíkových dosiek, ktorých teplota je podstatne vyššia než teplota dosiek, ktoré pracujú správne.

Takzvané horúce časti sú spôsobené poškodením, ktoré nastalo počas výrobného procesu alebo prevádzky alebo poškodením, ktoré nastalo kvôli toku spätného prúdu cez tienené fotovoltické články. Takéto horúce časti zhoršujú efektivitu prevádzky celého fotovoltického panela alebo môžu v extrémnom prípade viesť k vznieteniu modulu (teplota horúcich častí môže dosahovať až 250 °C). Straty spôsobené horúcou časťou na fotovoltickom paneli sa odhadujú medzi 5 – 25 %.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Na Slovensku vznikne nová gigatováreň na batérie, ale nepostaví ju Tesla

Neďaleko Žiliny má vzniknúť nová továreň na batérie, ktorú postaví slovenský investor Proma Energy. Ako technológia sa použijú nové revolučné 3D lítiové batérie, ktoré vyvinul Dr. Jan Procházka zo spoločnosti HE3DA (číta sa „Heda“).

HE3DA expanduje na Slovensko

Zámerom HE3DA je vybudovať prvý veľký závod na výrobu batériových technológií (výrobných liniek) v Českej republike a túto technológiu poskytovať vo forme licencie ďalším záujemcom v zahraničí, ktorí budú potom na tejto technológii vyrábať batérie pre konečných zákazníkov.

Prvú zahraničnú expanziu HE3DA plánuje na Slovensku. V spolupráci s novozaloženou slovenskou spoločnosťou Proma Energy (materská firma Proma sa zameriava na projektovanie, predaj a výstavbu nehnuteľností o. i. energeticky efektívnych budov) má pri Čadci vzniknúť obrovská továreň s výrobou 1 GWh ročne.

Na porovnanie, Tesla Gigafactory v Nevade, zatiaľ najväčšia prevádzka tohto druhu na svete, bude vyrábať 500 MWh. Výrobu v Čadci bude zaisťovať 36 výrobných liniek, stroje a materiál (rovnako ako do ostatných prevádzok) bude dodávať továreň v Hornej Suchej.

Ján Majerský, riaditeľ spoločnosti Proma, potvrdil, že pre továreň už majú pripravený pozemok, rieši sa financovanie a nasledovať bude EIA. Rokuje sa aj o podpore Slovenska tejto výroby a o spolupráci s univerzitami. Ak všetko pôjde dobre, mohli by sa prvé batérie v tejto továrni vyrobiť už v roku 2018. Financovanie veľkovýrobní batérií pre nových investorov zaisťuje investičný fond Solideus.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Kedy a prečo sa vyplatí investovať do „retrofitu“ solárnej elektrárne na Slovensku?

Solárne meniče predstavujú popri fotovoltických paneloch, kábloch, transformátoroch a ďalších komponentoch jeden zo základných prvkov solárnej elektrárne. Ich úlohou je premena jednosmerného prúdu, vychádzajúceho z fotovoltických panelov, na striedavý prúd využívaný v rozvodnej sieti. Obrazne tvorí „srdce a mozog“ každej fotovoltickej elektrárne (FVE).

Celý článok

Kategórie
Z domova

Začalo sa testovanie obrovského akumulátora s kapacitou 2,8 MWh z použitých batérií z elektromobilov

Konzorcium troch spoločností (Vattenfall, BMW a Bosch) v rámci projektu „Druhý život batérií“ vybudovalo v Hamburgu nové batériové úložisko energie s kapacitou a výkonom vo výške 2,8 MWh / 2 MW. Toto úložisko je unikátne, pretože sa skladá z 2 600 batériových modulov pochádzajúcich zo stovky elektromobilov.

Obrovské batérie na stabilizáciu rozvodnej siete

Cieľom spoločného projektu, na ktorom sa podieľajú spoločnosti Vattenfall, Bosch a BMW, je zmysluplné využitie 2 600 recyklovaných batérií, ktoré boli primárne využité v elektromobiloch a hybridných vozidlách.

Novú obrovskú batériu v Hamburgu bude využívať energetická spoločnosť Vattenfall na stabilizáciu rozvodnej siete. Jej 2 MW výkon je dostupný počas niekoľkých sekúnd. Elektrina z tejto batérie sa dodáva na primárny trh rezervnej elektriny, ktorá slúži na reguláciu frekvencie v 50 Hz sieti v Nemecku.

Nemecko a Veľká Británia patria k priekopníkom medzi európskymi krajinami, v ktorých sa začínajú využívať veľké batérie pre energetiku. V rámci projektu „Druhý život batérií“ však nejde o nové batérie, ale o opätovné využitie doslúžených batériových modulov z elektromobilov BMW i3 a plug-in hybridu BMW i8.

Projekt bol uvedený do prevádzky v septembri tohto roka a jeho testovanie by malo trvať až do roku 2018.

Celý článok