Kategórie
Z domova

Ako sa dá využiť slnečná energia

Slnečná energia je najdostupnejšia a najčistejšia forma obnoviteľnej energie ktorú môžeme získať. Počas dňa za bezoblačného počasia dopadne zo Slnka na zemský povrch v priemere 1000 W/m2. Celkovo tak na Slovensku za rok dopadne na vodorovnú plochu približne 950 – 1200 kWh na 1 m2. Existuje už mnoho princípov premeny slnečnej energie na inú formu energie, najčastejšie je to premena na elektrická a tepelnú energiu. Pri premene slnečnej energie na elektrickú rozlišujeme priamu a nepriamu premenu.

Celý článok

Kategórie
Z domova Zo zahraničia

Vývoj cien elektriny z fotovoltaiky vo svete a na Slovensku

Na Slovensku a slovenských internetových fórach sa stále diskutuje o tom, či fotovoltaika je rozumný a ekonomický zdroj elektriny. Nedávno prispel aj denník Pravda príspevkom od nebohého britského vedca o plytvaní pri “solári a vetre”. Len keď si sa rozšíri obzor na iné štáty a dajú sa údaje do grafu, tak sa na vec dá pozrieť aj inak.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Čítajte, aké zdroje energie nám ponúka príroda a ako ich najefektívnejšie využiť na výrobu energie

Ľuďom trvalo celé tisícročia, kým zistili, že tepelnú energiu možno získať aj bez toho, aby niečo spálili, a takmer ďalších sto rokov prešlo, kým si uvedomili, že na výrobu elektriny netreba rozbíjať atóm. Príroda je zdrojom nevyčerpateľného množstva energie. Nie je nutné ju krvopotne získavať. Prichádza k nám sama – slnečným žiarením, prúdiacim vetrom, tokom riek. Našou najväčšou úlohou a zároveň výzvou bolo a stále je zistiť, ako najefektívnejšie zachytiť časť z tejto energie do našich sietí.

Čítajte viac

Kategórie
Z domova

Čítajte, aké zdroje energie nám ponúka príroda a ako ich najefektívnejšie využiť na výrobu energie

Ľuďom trvalo celé tisícročia, kým zistili, že tepelnú energiu možno získať aj bez toho, aby niečo spálili, a takmer ďalších sto rokov prešlo, kým si uvedomili, že na výrobu elektriny netreba rozbíjať atóm. Príroda je zdrojom nevyčerpateľného množstva energie. Nie je nutné ju krvopotne získavať. Prichádza k nám sama – slnečným žiarením, prúdiacim vetrom, tokom riek. Našou najväčšou úlohou a zároveň výzvou bolo a stále je zistiť, ako najefektívnejšie zachytiť časť z tejto energie do našich sietí.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Príspevok na energiu sa bude rozdávať vďaka podpore obnoviteľných zdrojov

Ceny elektriny zaťažuje podpora pre obnoviteľné zdroje, najmä solárne elektrárne. Nová vláda sa chce v energetickej oblasti zamerať aj na optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízkouhlíkových technológií, ako sú obnoviteľné zdroje energie (OZE) a jadrová energia.

Celý článok

Kategórie
Z domova Zo zahraničia

Recyklácia solárneho svetla, revolúcia vo fotovoltaike

V súčasnosti je bežná recyklácia materiálov ako plasty, papier, sklo, avšak vedci prišli s nápadom ako recyklovať solárne svetlo. Fotovoltaika sa tak dostáva na prelomovú hranicu.

Vedci z Cambridgeskej univerzity objavili skupinu materiálov, ktoré nazvali hybridné vedúce halogénové perovskity (hybrid lead halide perovskites) a ktoré dokážu recyklovať fotóny svetla. Tento objav by mohol byť prevratný na poli využívanie solárnej energie.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Postavte si moderné nízkoenergetické bývanie, dom, ktorý šetrí vaše peniaze

V súčasnosti je trendom bývať v moderom a v zdravom dome. Záujem o nízkoenergetické bývanie v posledných rokoch neustále stúpa. Okrem menšej spotreby energií a šetrenia financií môžete chrániť aj životné prostredie.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Od roku 2021 musia byť všetky nové budovy energicky úsporné

Energicky úsporné staviteľstvo je čím ďalej, tým viac rozšírené, nie je však ešte štandardom. Nariadenie Európskej únie 2010/31/EÚ stanovuje však jednoznačne, že od roku 2021 budú musieť všetky nové budovy (a od roku 2019 – administratívne budovy) spĺňať podmienky takmer nulovej spotreby energie. Pozrime sa preto, čo to znamená v praxi.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Elektrická bezpečnosť fotovoltických systémov

Solárne elektrárne sa môžu inštalovať od výkonu jednotiek W až po MW s napätiami od jednotiek až po stovky voltov, s uzemnenými alebo izolovanými panelmi a rámami, so striedačmi s galvanickým oddelením alebo s externými transformátormi – spôsobov zapojenia a pripojenia k sieti je teda niekoľko, všetky sa však musia vykonať tak, aby bola zaistená elektrická bezpečnosť.

Celý článok

Kategórie
Z domova

Slovensko nemá záujem o veterné turbíny. Nebola udelená ani jedna poukážka

Podpora z projektu Zelená domácnostiam sa týka ešte jedného malého obnoviteľného zdroja, a to veternej turbíny. Pri nej však počas dvoch kôl nebola udelená ani jedna poukážka.

Slovensko má za sebou dve kolá poskytovania poukážok na podporu malých obnoviteľných zdrojov energií (OZE) pre domácnosti. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá celý projekt zastrešuje, poskytla slovenským domácnostiam poukážky na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu či tepelných čerpadiel.

Celý článok