Kontakt

Asociácia výrobcov elektriny zo slnka

Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (0)2 44 25 03 48

Web: www.aves.sk