Kategórie
Zo zahraničia

Potvrdené: Brusel schválil predĺženie ciel na dovoz lacných solárnych panelov z Číny

Európska komisia dňa 1. marca 2017 definitívne schválila predĺženie antisubvenčných a antidumpingových ciel na dovoz solárnych panelov z Číny po preskúmaní pôvodného rozhodnutia z decembra 2013. V máji 2015 EK rozšírila antidumpingové opatrenia aj na čínskych výrobcov, ktorí svoje produkty reexportujú do Európy cez Malajziu a Taiwan.

Na žiadosť združenia EU ProSun

Žiadosť o predĺženie ciel  podalo združenie EU ProSun, ktoré reprezentuje hlavný výrobca kryštalických kremíkových fotovoltických modulov v Európskej únii. V roku 2016 EK uskutočnila nové vyšetrovanie vo veci dovozu lacných solárnych panelov z Číny do EÚ. Na jeho základe na začiatku marca 2017 potom EK rozhodla, že hodlá zachovať platné antidumpingové opatrenia.

„Vzhľadom na odhadovanú významnú voľnú kapacitu čínskych výrobcov panelov (107 GW/rok) a atraktivitu trhu EÚ, pokiaľ ide o veľkosť a predajnú cenu, a záznamy o predchádzajúcich praktikách obchádzania, dospela EK k záveru, že je veľmi pravdepodobné, že zrušenie antidumpingových opatrení by viedlo k výraznému nárastu dumpingového dovozu solárnych článkov a modulov z Číny do Únie,“ uvádza sa v dôvodovej správe EK.
Časové obmedzenie a možnosť prieskumu

Jedinou zmenou je to, že EK nakoniec zmiernila časovú platnosť antidumpingových opatrení na dovoz solárnych panelov z Číny z 24 na 18 mesiacov. Ešte v januári 2017 EK navrhovala predĺžiť clá až o 24 mesiacov.

Antidumpingové opatrenia platia na dovoz fotovoltických článkov a panelov z kryštalického kremíka z Číny do EÚ. Jedinou výnimkou sú malé panely s výkonom do 50 Wp alebo tenkostenné panely.

Priemerné dovozné clá na čínske panely sú nastavené v rozsahu 27,3 – 64,9 %. Priemerné antisubvenčné clá zostávajú vo výške od 3,5 – 11,5%. Toto sa týka všetkých spoločností, ktoré odstúpili od dobrovoľnej dohody o minimálnych dovozných clách (MDC).

Na začiatku tohto roka boli MDC nastavené na 0,46 €/Wp pre panely a 0,23 €/Wp pre články. EK navyše oznámila, že počas nasledujúcich mesiacov bude priebežne preskúmavať výšku ochranných opatrení na dovoz panelov z Číny. Týka sa to tak výšky ciel, ako aj výšky MDC. Výsledky ďalších vyšetrovaní majú byť oznámené v lehote 6 až 9 mesiacov.
Kompromis zabránil obchodnej vojne

Nezhody okolo dovozu solárnych panelov v roku 2013 takmer rozpútali obchodnú vojnu medzi Čínou a EÚ. Nakoniec EÚ s Čínou uzavrela kompromisnú dohodu o importe solárnych panelov.

V rámci tejto dohody sa zaviedli reštriktívne opatrenia EÚ na dovoz lacných panelov z Číny, v rámci ktorých boli stanovené v roku 2013 MDC pre solárne panely (cca 0,56 €/Wp) a bolo zavedené obmedzenie množstva solárnych panelov, waferov a fotovoltických článkov predávaných v Európe vo výške 7 GW ročne.

Zdroj: solarnenovinky.sk