Vykonávacie predpisy

  • Prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s. (Stiahnuť)
  • Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (Stiahnuť)
  • Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. (Stiahnuť)
  • Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (Stiahnuť)